Обавештење

30. Nov 2023.

Поштовани потрошачи,

Обавештавамо Вас да ће због радова на дистрибутивној гасоводној мрежи у Новом Саду, доћи до краткотрајног поремећаја у испоруци природног гаса у петак, 01.12.2023. године.

Без гаса ће остати МИ ШП Подбара.

Завршетак радова очекује се у најкраћем могућем року, након чега ће ЈП ''Србијагас'' отпочети са редовном испоруком природног гаса.

Нови Сад Гас д.о.о.

Обавештење

29. Nov 2023.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да у среду, 06.12.2023.г. због планираних радова на гасоводу РГ-04-11, РЧ Немановци-ГРЧ Футог, планирамо привремени прекид испоруке пр. гаса на: ГМРС Руменка, ГМРС Футог, ГМРС Планта и ГМРС Милан Видак-Футог у трајању од 06.00х до 22.00х. Радови обухватају повезивање дела етажиране трасе гасовода испод брзе пруге Нови Сад-Суботица код Новог Сада.

Нови Сад Гас д.о.о.

ОБАВЕШТЕЊЕ

29. Nov 2023.

На основу 19. став 1 тачка 2 Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва НОВИ САД-ГАС д.о.о. за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 48/2020 у циљу ефикаснијег комуникације са грађанима и вршења услуга од општег интереса, в.д. Директор Друштва, као законски заступник Друштва, доноси следећу

ОДЛУКУ

Одређује се среда у периоду од 10 до 12 часова за дан отворених врата за све грађане и потрошаче како би у непосредној комуникацији и обраћању исти могли да изнесу своје коментаре примедбе или евуентуалне похвале, а све са циљем унапређена услуга које Нови Сад Гас пружа у обављању делатности од општег интреса. Комуникацију са грађанима у наведеном термину врши ће рудководици сектора односно служби. У случају спречености руководилац сектора или службе уз сагласност диретктора друштва може овласити друго лице да га мења. Кратку информацију везано за спровођене ове одлуке објавити у средствима јавног информисања. Присуство се може заказати на број телефона 021/6411-900; 021/6413-900 , а грађанима ће се омогућити присуство и без заказивања али предност ће имати грађани који свој термин закажу. Табела попуњених термина ажурираће се на дневном нивоу до 10 часова и биће доступна за преглед на сајту Друштва. Одлука ступа на снагу одмах.

Образложење

Из разлога ефикасности у пословању, са циљем пружања услуга од важности и обављања делатности од општег интереса, ради решавања примедби постојећих и нових корисника услуга Друштва, а све полазећи од потреба корисника за успостављањем ефикасније комуникације донета је одлука као у изреци.

ВД Директор Милан Ђукић

Обавештење

04. Nov 2023.

Поштовани корисници, услед хаварије настале током предвиђених радова на водоводној мрежи, дошло је и до значајног оштећења гасне инфраструктуре. Радови на санацији ће почети у недељу, 05.11.2023, док се нормализација испоруке гаса за становнике Татарског брда, Чардака и Парагова очекује у понедељак 06.11.2023.

Нови Сад Гас д.о.о.

Обавештење

16. Oct 2023.

Поштовани потрошачи,

обавештавамо Вас да ће у четвртак дана 19.10.2022. године, због редовног годишњег прикључења нових потрошача доћи до прекида испоруке гаса у периоду од 07h до 17h часова на територији Сремске Каменице.

Нови Сад Гас

Обавештење

09. Oct 2023.

Обавештење за потрошаче природног гаса:

У среду 11.10.2023. вршиће се радови на ГМРС "ГЛОЖАН", где ће се вршити замена постојећег уређаја за одоризацију са новим а што за циљ има повећање безбедности и сигурности у испоруци природног гаса. Радови ће се изводити у термину од 09 до 12 часова и том термину је могућ поремећај у дистрибуцији гаса у следећим насељеним местима: Гложан, Маглић, Бачки Петровац и Кулпин.

У четвртак 12.10.2023. вршиће се радови на ГМРС "ФУТОГ", где ће се вршити исто замена постојећег уређаја за одоризацију са новим са истим циљем. Радови ће се изводити у термину од 09 до 12 часова и том термину је могућ поремећај у дистрибуцији гаса у следећим насељеним местима: Футог, Бегеч и Ветерник.